Geografia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Maturalne karty pracy „Geografia 3” dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Operon to doskonała publikacja dla uczniów, którzy chcą w rzetelny sposób przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z tego przedmiotu. Umożliwią one nie tylko powtórzenie nabytej na lekcjach wiedzy, ale także zastosowanie jej w praktyce.

Zadania o różnym stopniu trudności

Geografia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” zawiera typy zadań o różnym poziomie trudności. W publikacji znajdziemy więc zarówno polecenia, za które na egzaminie maturalnym można otrzymać jeden punkt, jak i te lepiej punktowane. Dzięki temu uczniowie liceum i technikum przygotowujący się do matury z geografii mogą oswoić się z wieloma różnymi zadaniami i solidnie przygotować się do egzaminu dojrzałości.

Wydawnictwo Operon zamieściło w tej publikacji materiał zgodny z podstawą programową oraz sugestiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zadania maturalne pomagają powtórzyć zdobytą wiedzę oraz rozwijają twórcze myślenie. Regularne rozwiązywanie ćwiczeń pozwoli uczniom osiągnąć biegłość tak ważną na egzaminie dojrzałości z geografii, a także umożliwi im rozwój takich kompetencji jak analizowanie oraz interpretowanie map czy danych statystycznych w postaci tabel, wykresów bądź też grafów. Nauczy też czytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych, co jest kluczowe w zdobyciu maksymalnej ilości punktów w danym zadaniu.

Pomoc dla nauczyciela

Publikacja „Geografia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” stanowi także dobre uzupełnienie pracy nauczyciela. Uczniowie będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę podczas praktycznego wykonywania zadań, w razie wątpliwości prosząc o pomoc. Nauczyciel może także śledzić postępy uczniów i zwrócić szczególną uwagę na problematyczne dla nich zagadnienia, dzięki czemu jeszcze skuteczniej pomoże im przygotować się do egzaminu maturalnego.

 

 

Posted on