Geografia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Posted on

O tym, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do matury wiedzą wszyscy. Każdy uczeń chce wypaść na tym egzaminie jak najlepiej. Tylko systematyczne utrwalanie wiedzy oraz uporządkowywanie jej daje oczekiwane rezultaty. Aby w tym pomóc powstała publikacja “Geografia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/geografia-3-maturalne-karty-pracy-zakres-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-agnieszka-malag-p-1542272.html). Jest to kompendium wiedzy zgodne z najnowszą podstawą programową oraz spełnia zalecenia Komisji Edukacji Narodowej odnośnie do zakresu wiedzy wymaganej po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej z przedmiotu geografia.

Zdobycie wiedzy teoretycznej i wykorzystanie jej w praktyce

Geografia jest nauką, która nie może opierać się wyłącznie na wiedzy teoretycznej. Musi mieć ona przełożenie w życiu codziennym, ponieważ ze zjawiskami przyrodniczymi obcujemy na co dzień. Umiejętność czytania map również znajduje wykorzystanie w praktyce. Dlatego właśnie ten przedmiot jest tak bardzo interesujący dla młodych ludzi. I właśnie na takim podejściu skupiła się Agnieszka Maląg podczas tworzenia kart pracy. Rozwiązanie zadań wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, jak i analizy otrzymanych danych oraz interpretacji ich w odpowiedni sposób. Takie podejście gwarantuje zrozumienie tematu, a przydatność tej wiedzy nie kończy się na egzaminie, ale przekłada się na życie osobiste. Uczeń zyskuje m.in. umiejętność poprawnego przeanalizowania statystyk oraz wyciągnięcia z nich wniosków.

Zadania zawarte w maturalnych kartach pracy są odzwierciedleniem tych znajdujących się na maturze. Uczeń, rozwiązując takie zadania rozumie ich sens oraz cel, dzięki czemu podchodzi znacznie pewniej do tych, które znajdzie na egzaminie dojrzałości. Materiał zawarty w kompendium został przedstawiony w sposób jak najprzyjemniejszy dla studenta. Pozwala on uporządkować nabytą już wiedzę oraz uzupełnić ewentualne braki. Taka metoda nauki przynosi najlepsze rezultaty i zapobiega zbytniemu natłokowi informacji przyjętych za jednym razem.