Geografia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

O tym, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do matury wiedzą wszyscy. Każdy uczeń chce wypaść na tym egzaminie jak najlepiej. Tylko systematyczne utrwalanie wiedzy oraz uporządkowywanie jej daje oczekiwane rezultaty. Aby w tym pomóc powstała publikacja “Geografia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/geografia-3-maturalne-karty-pracy-zakres-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-agnieszka-malag-p-1542272.html). Jest to kompendium wiedzy zgodne z najnowszą podstawą programową oraz spełnia zalecenia Komisji Edukacji Narodowej odnośnie do zakresu wiedzy wymaganej po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej z przedmiotu geografia.

Zdobycie wiedzy teoretycznej i wykorzystanie jej w praktyce

Geografia jest nauką, która nie może opierać się wyłącznie na wiedzy teoretycznej. Musi mieć ona przełożenie w życiu codziennym, ponieważ ze zjawiskami przyrodniczymi obcujemy na co dzień. Umiejętność czytania map również znajduje wykorzystanie w praktyce. Dlatego właśnie ten przedmiot jest tak bardzo interesujący dla młodych ludzi. I właśnie na takim podejściu skupiła się Agnieszka Maląg podczas tworzenia kart pracy. Rozwiązanie zadań wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, jak i analizy otrzymanych danych oraz interpretacji ich w odpowiedni sposób. Takie podejście gwarantuje zrozumienie tematu, a przydatność tej wiedzy nie kończy się na egzaminie, ale przekłada się na życie osobiste. Uczeń zyskuje m.in. umiejętność poprawnego przeanalizowania statystyk oraz wyciągnięcia z nich wniosków.

Zadania zawarte w maturalnych kartach pracy są odzwierciedleniem tych znajdujących się na maturze. Uczeń, rozwiązując takie zadania rozumie ich sens oraz cel, dzięki czemu podchodzi znacznie pewniej do tych, które znajdzie na egzaminie dojrzałości. Materiał zawarty w kompendium został przedstawiony w sposób jak najprzyjemniejszy dla studenta. Pozwala on uporządkować nabytą już wiedzę oraz uzupełnić ewentualne braki. Taka metoda nauki przynosi najlepsze rezultaty i zapobiega zbytniemu natłokowi informacji przyjętych za jednym razem.

 

Posted on

Geografia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Maturalne karty pracy „Geografia 3” dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Operon to doskonała publikacja dla uczniów, którzy chcą w rzetelny sposób przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z tego przedmiotu. Umożliwią one nie tylko powtórzenie nabytej na lekcjach wiedzy, ale także zastosowanie jej w praktyce.

Zadania o różnym stopniu trudności

Geografia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” zawiera typy zadań o różnym poziomie trudności. W publikacji znajdziemy więc zarówno polecenia, za które na egzaminie maturalnym można otrzymać jeden punkt, jak i te lepiej punktowane. Dzięki temu uczniowie liceum i technikum przygotowujący się do matury z geografii mogą oswoić się z wieloma różnymi zadaniami i solidnie przygotować się do egzaminu dojrzałości.

Wydawnictwo Operon zamieściło w tej publikacji materiał zgodny z podstawą programową oraz sugestiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zadania maturalne pomagają powtórzyć zdobytą wiedzę oraz rozwijają twórcze myślenie. Regularne rozwiązywanie ćwiczeń pozwoli uczniom osiągnąć biegłość tak ważną na egzaminie dojrzałości z geografii, a także umożliwi im rozwój takich kompetencji jak analizowanie oraz interpretowanie map czy danych statystycznych w postaci tabel, wykresów bądź też grafów. Nauczy też czytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych, co jest kluczowe w zdobyciu maksymalnej ilości punktów w danym zadaniu.

Pomoc dla nauczyciela

Publikacja „Geografia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” stanowi także dobre uzupełnienie pracy nauczyciela. Uczniowie będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę podczas praktycznego wykonywania zadań, w razie wątpliwości prosząc o pomoc. Nauczyciel może także śledzić postępy uczniów i zwrócić szczególną uwagę na problematyczne dla nich zagadnienia, dzięki czemu jeszcze skuteczniej pomoże im przygotować się do egzaminu maturalnego.

 

 

Posted on