Geografia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

O tym, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do matury wiedzą wszyscy. Każdy uczeń chce wypaść na tym egzaminie jak najlepiej. Tylko systematyczne utrwalanie wiedzy oraz uporządkowywanie jej daje oczekiwane rezultaty. Aby w tym pomóc powstała publikacja “Geografia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/geografia-3-maturalne-karty-pracy-zakres-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-agnieszka-malag-p-1542272.html). Jest to kompendium wiedzy zgodne z najnowszą podstawą programową oraz spełnia zalecenia Komisji Edukacji Narodowej odnośnie do zakresu wiedzy wymaganej po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej z przedmiotu geografia.

Zdobycie wiedzy teoretycznej i wykorzystanie jej w praktyce

Geografia jest nauką, która nie może opierać się wyłącznie na wiedzy teoretycznej. Musi mieć ona przełożenie w życiu codziennym, ponieważ ze zjawiskami przyrodniczymi obcujemy na co dzień. Umiejętność czytania map również znajduje wykorzystanie w praktyce. Dlatego właśnie ten przedmiot jest tak bardzo interesujący dla młodych ludzi. I właśnie na takim podejściu skupiła się Agnieszka Maląg podczas tworzenia kart pracy. Rozwiązanie zadań wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, jak i analizy otrzymanych danych oraz interpretacji ich w odpowiedni sposób. Takie podejście gwarantuje zrozumienie tematu, a przydatność tej wiedzy nie kończy się na egzaminie, ale przekłada się na życie osobiste. Uczeń zyskuje m.in. umiejętność poprawnego przeanalizowania statystyk oraz wyciągnięcia z nich wniosków.

Zadania zawarte w maturalnych kartach pracy są odzwierciedleniem tych znajdujących się na maturze. Uczeń, rozwiązując takie zadania rozumie ich sens oraz cel, dzięki czemu podchodzi znacznie pewniej do tych, które znajdzie na egzaminie dojrzałości. Materiał zawarty w kompendium został przedstawiony w sposób jak najprzyjemniejszy dla studenta. Pozwala on uporządkować nabytą już wiedzę oraz uzupełnić ewentualne braki. Taka metoda nauki przynosi najlepsze rezultaty i zapobiega zbytniemu natłokowi informacji przyjętych za jednym razem.

 

Posted on

Dobre materiały do nauki geografii do matury – co może nam się przydać?

Aby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii – i to na poziomie rozszerzonym, konieczne będzie zapewnienie sobie wszystkich niezbędnych do nauki pomocy naukowych. Oprócz podręcznika, warto zainwestować w dobry atlas świata bogaty w mapy poszczególnych państw i regionów świata. Dobrym pomysłem będzie także korzystanie z kart pracy. Tania Książka – Geografia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe, których autorką jest Agnieszka Maląg, wzorowane są na prawdziwym schemacie matury i mogą znacznie zwiększyć nasze szanse na wysoki wynik testu.

Czy matura rozszerzona z geografii jest trudna?

Geografia jest przedmiotem bardzo ciekawym i prostym do przyswojenia. Największe problemy przysparzają tematy związane z pomiarem skali oraz obliczaniem współrzędnych geograficznych. Dodatkowo mogą pojawić się trudności z zapamiętywaniem geograficznych pojęć dotyczących rodzajów skał, chmur, wiatrów, burz czy warstw gleby. Szybkie przyswojenie tych informacji znacznie zwiększy nasz poziom wiedzy. Pozostałe kwestie związane z orientacją na mapie świata zdają się być już dużo ciekawsze, przyjemniejsze i prostsze do zapamiętania przy regularnym korzystaniu z atlasu. 

Jak dodatkowo przygotować się do nauki geografii i zdać ją na wysokim poziomie?

Poza korzystaniem z kart pracy oraz atlasu świata, przydatne może być także wykazywanie zainteresowania w obszarze eksploracji geograficznych programów telewizyjnych. Godne polecenia są wszelkie produkcje kanałów takich jak National Geographic czy BBC Travel. Istnieją także geograficzne gazety – warto do nich zaglądać w miarę możliwości. Tego typu pomoce pozwolą przede wszystkim na zdobycie większej orientacji w różnorodnych miejscach świata. Nauka poprzez rozrywkę to ważny element przygotowania się do egzaminu – dzięki temu unikniemy nieprzyjemnego zapamiętywania na siłę, a będziemy uczyć się “przy okazji”.

Posted on